ZAPRASZAMY DO WYSŁUCHANIA!!!

Qńa

Zapraszamy do wysłuchania reportażu Katarzyny Wolnik – Sayny pt. „Jak Brian Boru”, w realizacji Wawrzyńca Szwai (Polskie Radio Szczecin).

To audycja o Andrzeju „Qni” Grzeli i Jego dzielnej walce o powrót do zdrowia, która zawiera rzetelne informacje na temat przebiegu rehabilitacji:

http://radioszczecin.pl/public/276/3431/276_145945574710.mp3

Jednocześnie informujemy, że Andrzej „Qnia” Grzela odbiera pocztę e-mail:
QNA.LISTY@ryczace20.pl

Zatem piszcie do Niego, przekazując osobiście wszelkie wyrazy życzliwości i wsparcia, których teraz tak bardzo potrzebuje!!!